Administratieve hulp

Wij helpen u met al uw vragen omtrent formulieren opvragen, invullen en/of opsturen.
 
We ondersteunen u bij de financieringsaanvraag voor de WMO, Jeugdwet en PGB
U heeft een indicatie (Wet Maatschappelijke Ondersteuning  of Wet Langdurende Zorg of Zorgverzekeringswet) maar u wilt zelf uw begeleiding en huishoudelijke ondersteuning regelen dan kunt u via uw persoonsgebonden budget (PGB) daarvoor de deskundige dienstverleners van Personal Support Team inzetten. Personal Support Team kan u ondersteunen bij de aanvraag en het beheer van uw PGB.
Persoonsgebonden Budget
Het PGB is een financieringsvorm voor de zorg indicatie die u heeft. Met een PGB heeft u meer zeggenschap over hoe en welke zorg u wilt ontvangen. Met uw PGB kunt u de begeleiding en ondersteuning geheel of gedeeltelijk financieren. U betaalt, als u een verblijfsindicatie heeft, een eigen bijdrage voor de zorg aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK), los van het PGB.
Het aanvragen en bijhouden van een PGB-administratie, daar komt veel bij kijken. Veel mensen hebben er dan ook moeite mee. De persoonlijke assistent van Personal Support Team kan u hierin werk uit handen nemen, als u dit wilt.
Personal Support Team ondersteunt u bij het aanvragen van uw PGB
 
Uw indicatie dient bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor of de gemeente omgezet te worden in een PGB. Bij welke instantie dat dient te gebeuren is afhankelijk van wat voor indicatie u heeft. Vervolgens dienen we voor u en met u het aanvraagformulier en een budgetplan in. Op basis van uw aanvraag vind er een bewuste-keuze-gesprek met u plaats, hierbij moet u of (wettelijk) vertegenwoordiger aanwezig zijn. Naar aanleiding van dit gesprek wordt beoordeeld of het PGB wordt toegekend aan u. Daarna zullen wij, in nauw overleg met u, een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving invullen. Deze wordt getekend door de u of (wettelijk) vertegenwoordiger. Na goedkeuring sturen wij alles op naar de sociale verzekeringsbank (SVB) of zorgverzekeraar. De  SVB of zorgverzekeraar moet akkoord gaan. De SVB of zorgverzekeraar beheert het geld en keert maandelijks op basis van de ingediende declaratie uit.